Thầy Trần Trung Hậu
 • Thầy Trần Trung Hậu
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên - Bí thư Đoàn TN
 • 0978932984
 • thd.doantruong@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Vật lý
Thầy Lưu Đình Hồng
 • Thầy Lưu Đình Hồng
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên - Phó Chủ tịch Công đoàn
 • 0941801357
 • thd.vatly@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Vật lý
Thầy Nguyễn Hữu Thanh
 • Thầy Nguyễn Hữu Thanh
 • Chi Bộ Đảng
 • Tổ trưởng Chuyên môn
 • 0902260279
 • thd.sinhcn@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Sinh học
Thầy Nguyễn Thượng Minh
 • Thầy Nguyễn Thượng Minh
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • 0985804336
 • thd.vatly@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Thạc sỹ Vật lý
Thầy Lê Văn Chung
 • Thầy Lê Văn Chung
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • 0976441144
 • thd.tdqp@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Lịch sử (GDQP)
Thầy Nguyễn Văn Nhật
 • Thầy Nguyễn Văn Nhật
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • 0383196655
 • thd.sudiacd@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân GDCD
 • Thầy Nguyễn Cao Nguyên
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • 0985157369
 • thd.sudiacd@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Lịch sử
Thầy Nguyễn Hùng Cường
 • Thầy Nguyễn Hùng Cường
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • 0987835836
 • thd.tdqp@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: cử nhân Thể dục
Thầy Phạm Đức Hoàng
 • Thầy Phạm Đức Hoàng
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên - Phó Bí thư Đoàn TN
 • 0982288846
 • thd.doantruong@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Thể dục
Thầy Trần Công Nhị
 • Thầy Trần Công Nhị
 • Chi Bộ Đảng
 • Bí thư chi bộ - Hiệu Trưởng
 • 0905543628
 • trantuankhangqt@gmail.com
 • Sinh ngày: 10/05/1976 - Đảng viên - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QLGD
 • Cô Bùi Thị Tiến
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • 0983276317
 • thd.sinhcn@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Sinh học
 • Thầy Lê Nguyễn Anh Đức
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên - Phó Bí thư Đoàn TN
 • 0978514401
 • thd.doantruong@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Thạc sỹ Sinh học
Thầy Dương Đình Lai
 • Thầy Dương Đình Lai
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • 01686448662
 • thd.tdqp@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Thể dục
Thầy Nguyễn Văn Tương
 • Thầy Nguyễn Văn Tương
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • 0986697889
 • thd.tdqp@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Thể dục
Cô Lê Thị Bích
 • Cô Lê Thị Bích
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • 0905760465
 • thd.sinhcn@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Sinh học
Thầy Nguyễn Công Hoàng
 • Thầy Nguyễn Công Hoàng
 • Chi Bộ Đảng
 • Tổ trưởng Chuyên môn
 • 0982466613
 • thd.doantruong@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Đại lý - Trình độ LLCT: Trung cấp
Thầy Trần Hữu Sáng
 • Thầy Trần Hữu Sáng
 • Chi Bộ Đảng
 • Tổ trưởng Chuyên môn
 • 0842841279
 • thd.nguvan@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Thạc sỹ Ngữ văn - Trình độ LLCT: Trung cấp
Thầy Nguyễn Văn Pháp
 • Thầy Nguyễn Văn Pháp
 • Chi Bộ Đảng
 • Tổ trưởng CM - Chủ tịch Công đoàn
 • 0905435112
 • thd.sudiacd@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Lịch sư
Thầy Nguyễn Ngọc Bảo
 • Thầy Nguyễn Ngọc Bảo
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó Bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng
 • 0914930680
 • ngocbaothd@gmail.com
 • Sinh ngày: 10/11/1978 - Đảng viên - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Vật lý; Trình độ LLCT: Trung cấp
Cô Lê Thị Hồng Thanh
 • Cô Lê Thị Hồng Thanh
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó hiệu trưởng
 • 0905900708
 • c3.tranhungdao.daknong@moet.edu.vn
 • Ngày sinh: 01/5/1966; Đảng viên - Trình độ CM: Cử Nhân Lịch sử; Trình độ LLCT: Cao cấp
Thầy Nguyễn Xuân Thọ
 • Thầy Nguyễn Xuân Thọ
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • 0914198488
 • thd.hoahoc@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Thạc sỹ Hóa học
 • Thầy Nguyễn Trọng Hiếu
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • 0932471369
 • thd.toantin@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Thạc sỹ Toán học
Cô Trần Thị Thoa
 • Cô Trần Thị Thoa
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • 0919369246
 • thd.ngoạingu@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân tiếng Anh
Thầy Nguyễn Như Trình
 • Thầy Nguyễn Như Trình
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • 0978624724
 • thd.hoahoc@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Hóa học
Thầy Ngô Quỳnh Phi
 • Thầy Ngô Quỳnh Phi
 • Chi Bộ Đảng
 • Tổ trưởng Tổ Vật lý Công nghệ
 • 0905444497
 • thd.vatly@gmail.com
 • Sinh ngày: 01/7/1977 - Đảng viên - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Vật lý .
Cô Ngô Thị Tâm
 • Cô Ngô Thị Tâm
 • Chi Bộ Đảng
 • Tổ trưởng Tổ Văn phòng
 • 0986417829
 • thd.vanphong@gmail.com
 • Sinh ngày: 13/02/1983 - Đảng viên - Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán
Thầy Lê Trọng Việt
 • Thầy Lê Trọng Việt
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó hiệu trưởng
 • 0982123446
 • thd.sudiacd@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Địa lý
Cô Tô Thị Thúy Oanh
 • Cô Tô Thị Thúy Oanh
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • 0984747848
 • thd.ngoạingu@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân tiếng Anh
Cô Lý Thị Hiền
 • Cô Lý Thị Hiền
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • 0915704848
 • thd.nguvan@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Ngữ văn
Cô Ngô Lê Thanh Hiền
 • Cô Ngô Lê Thanh Hiền
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • 0976719478
 • thd.ngoạingu@gmail.com
 • Trình độ CM: Thạc sỹ tiếng Anh
Thầy Đặng Hồng Vinh
 • Thầy Đặng Hồng Vinh
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • 0985803455
 • thd.toantin@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM Cử nhân Toán
Cô Dương Thị Hương
 • Cô Dương Thị Hương
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • 01665897962
 • thd.toantin@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Toán học
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên - Ủy BCH Công đoàn
 • 0906581829
 • thd.nguvan@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Ngữ văn
Cô Tăng Thị Thanh Nhàn
 • Cô Tăng Thị Thanh Nhàn
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • 0934936012
 • thd.toantin@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Toán học
Cô Nguyễn Thị Thùy Ngân
 • Cô Nguyễn Thị Thùy Ngân
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • 01643256824
 • thd.ngoạingu@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Thạc sỹ tiếng Anh
Thầy Phạm Bá Nhật Minh
 • Thầy Phạm Bá Nhật Minh
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • 0935983240
 • thd.toantin@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Tin học