Thầy Lưu Đình Hồng
 • Thầy Lưu Đình Hồng
 • BCH Công Đoàn
 • Giáo viên - Phó Chủ tịch Công đoàn
 • 0941801357
 • thd.vatly@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Vật lý
Thầy Nguyễn Bách Khoa Vinh
 • Thầy Nguyễn Bách Khoa Vinh
 • BCH Công Đoàn
 • Tổ trưởng CM
 • 0914186329
 • thd.toantin@gmail.com
 • Trình độ CM: Thạc sỹ Toán học
Thầy Nguyễn Văn Pháp
 • Thầy Nguyễn Văn Pháp
 • BCH Công Đoàn
 • Tổ trưởng CM - Chủ tịch Công đoàn
 • 0905435112
 • thd.sudiacd@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Lịch sư
Cô Tô Thị Thúy Oanh
 • Cô Tô Thị Thúy Oanh
 • BCH Công Đoàn
 • Giáo viên
 • 0984747848
 • thd.ngoạingu@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân tiếng Anh
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
 • BCH Công Đoàn
 • Giáo viên - Ủy BCH Công đoàn
 • 0906581829
 • thd.nguvan@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Ngữ văn