Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
109a/TB-TrHĐ 26/09/2019 Thông báo, thông báo công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, CB quản lý, nhân viên năm học 2019-2020
116a/TB-TrHĐ 26/09/2019 Thông báo, thông báo công khai chất lượng giáo dục năm 2018-2019
109/TB-TrHĐ 26/09/2019 Thông báo, thông báo cam kết chất lượng giáo dục năm 2019-2020
116b/TB-TrHĐ 20/09/2018 Thông báo, thông báo công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, CB quản lý, nhân viên năm 2018-2019
116-tb-TrHĐ 20/09/2018 Thông báo, Thông báo cam kết chất lượng giáo dục 2018-2019
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên