Thầy Trần Công Nhị
 • Thầy Trần Công Nhị
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu Trưởng
 • 0905543628
 • trantuankhangqt@gmail.com
 • Sinh ngày: 10/05/1976; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QLGD
Thầy Nguyễn Ngọc Bảo
 • Thầy Nguyễn Ngọc Bảo
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0914930680
 • ngocbaothd@gmail.com
 • Sinh ngày: 10/11/1978 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Vật lý; Trình độ LLCT: Trung cấp
Thầy Phan Duy Quảng
 • Thầy Phan Duy Quảng
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0901939968
 • phanduyquang1959@gmail.com
 • Sinh ngày: 02/09/1959; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ Văn; Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Cô Lê Thị Hồng Thanh
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0905900708
 • Ngày sinh: 01/5/1996; Trình độ CM: Cử Nhân Lịch sử; Trình độ LLCT: Cao cấp