Thầy Trần Công Nhị
 • Thầy Trần Công Nhị
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí thư chi bộ - Hiệu Trưởng
 • 0905543628
 • trantuankhangqt@gmail.com
 • Sinh ngày: 10/05/1976 - Đảng viên - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QLGD
Thầy Nguyễn Ngọc Bảo
 • Thầy Nguyễn Ngọc Bảo
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng
 • 0914930680
 • ngocbaothd@gmail.com
 • Sinh ngày: 10/11/1978 - Đảng viên - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Vật lý; Trình độ LLCT: Cao cấp
Thầy Lê Trọng Việt
 • Thầy Lê Trọng Việt
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0982123446
 • thd.sudiacd@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Địa lý