Thầy Lê Tất Thắng
 • Thầy Lê Tất Thắng
 • Tổ Hóa học
 • Tổ trưởng CM
 • 0914186385
 • thd.hoahoc@gmail.com
 • Sinh ngày: 18/10/1965 - Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Hóa học
Thầy Nguyễn Xuân Thọ
 • Thầy Nguyễn Xuân Thọ
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên
 • 0914198488
 • thd.hoahoc@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Thạc sỹ Hóa học
Thầy Nguyễn Như Trình
 • Thầy Nguyễn Như Trình
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên
 • 0978624724
 • thd.hoahoc@gmail.com
 • Đảng viên - Trình độ CM: Cử nhân Hóa học
Cô Nguyễn Thị Thanh Thúy
 • Cô Nguyễn Thị Thanh Thúy
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên
 • 01689957248
 • thd.hoahoc@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Hóa học
Thầy Vũ Đức Thanh
 • Thầy Vũ Đức Thanh
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên
 • 0906476658
 • thd.hoahoc@gmail.com
 • Trình độ CM: Cử nhân Hóa học
Cô Võ Thị Huyền Trang
 • Cô Võ Thị Huyền Trang
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên
 • 0383332614
 • thd.hoahoc@gmail.com
 • Trình độ CM: Thạc sỹ Hóa học